Geboorteverwerking


De grote overgang van conceptie naar geboorte wordt opgeslagen in de energie van het kind. dat kan goed gaan, maar ook komt het voor dat deze ervaringen blijvende sporen nalaat. Dat is van invloed op de ontwikkeling van kind tot volwassene. Dit kan op verschillende momenten in het leven naar voren komen: vlot na de geboorte of na langere tijd, of zelfs pas als iemand volwassen is. Dat is niet te voorzien.

Ook kan de bevalling voor de moeder een traumatische ervaring zijn die in het vervolg van haar leven doorwerkt en tot problemen leidt. Het kan ook een goede hechting tussen moeder en kind in de weg staan en daardoor heeft het weer effect op de ontwikkeling van het kind. 

Wat er in het volwassen leven is blijven hangen van moeilijke ervaringen bij de geboorte kan met een geboorteverwerking -afstemming in beeld worden gebracht. Via de afstemming kijk ik naar de invloed van de geboorte-ervaring op het hier en nu en wat de aanvrager eraan kan doen.

E-mailen
Bellen
Info