Volwassenen en kinderen waarbij gesproken taal niet tot nauwelijks mogenlijk is. 
EMB

Een ernstige meervoudige beperking (EMB) is een combinatie van verschillende handicaps. Naast een ernstige lichamelijke beperking is er ook sprake van een ernstige verstandelijke beperking. Het spectrum bij EMB is heel breed en de ontwikkeling kan heel divers verlopen. Sommige kinderen en volwassenen hebben een ernstige stoornis in de hersenaanleg.

Mensen met een ernstig meervoudige beperking hebben een ernstige verstandelijke beperking en een ernstige motorische beperking, meestal in combinatie met een zintuigelijke beperking en epilepsie. Zij communiceren niet als vanzelf met hun omgeving.


EVB+

Mensen met een ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) hebben beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens.

VB

Verstandelijk beperkte mensen. 
Een  afstemming in de energie op ouderen, volwassenen en kinderen in deze categorie kan ontzettend veel ophelderen om zo de behoeften, wensen en verlangens vanuit het onderbewustzijn van het kind in het nu te brengen. Deze prachtige mensen kunnen, door te luisteren naar de essentie, hun stem laten horen, en ons op een diepgaande manier verbazen en verwonderen.E-mailen
Bellen
Info